Publiserte artikler

Regelendringer

Det internasjonale forbundet, FIVB, har avholdt verdenskongress. Der har det blant annet blitt foretatt noen få regelendringer. Ifølge FIVB er dette gjort for forbedre flyten i spillet og sikre spektakulære ballvekslinger. Reglene vil gjelde fra 1. januar 2022. Om disse endringene fører til det, får være opp til den enkelte å bedømme, men her er endringene som ble vedtatt med 160 stemmer for, 3 mot og 1 avholdende:

Regel 5
Liberoen kan være kaptein.
Dette burde ikke være noe problem. Midtspillere, som er mindre på banen enn liberoen, kan jo også utnevnes til kaptein.

Regel 15.8
Om et lag har blitt ufulltallig fordi en spiller har blitt utvist, kan en ny spiller byttes inn uansett hvor mange bytter som er foretatt.

Regel 9
Det er også nå tillatt å spille en ball i luften over sekretærbordet, men bare over halve bordet. Nå kan ballen spilles over alt over bordet.

Regel 14.6
En ball på angripers side av nettet, kan nå berøres samtidig av av\ngriper og blokker.
Tidligere måtte angrepet være avsluttet før blokkeren kunne berøre ballen.

De to siste endringene gjelder både inendørs volleyball og beach.

Se hele meldingen fra FIVB her.

Legg igjen en kommentar