Publiserte artikler

Åpen samling TVN 26.-27. januar

Vi har mottatt denne meldingen fra Toppvolley Norge:

Helgen 26. – 27. januar 2019 arrangerer ToppVolley Norge åpen samling for alderstrinnet 2003.
 
Er du trener, oppmann, leder eller foresatt, håper vi at denne meldingen kan gjøres kjent til andre aktuelle, eller direkte til aktuelle spillere.

Det er viktig for oss at foresatte involveres tidlig i ungdommens skolevalg. ToppVolley vil dekke alle reiseutgifter (rimeligste alternativ), og oppholdet på internatet i sin helhet for de av deltakere som har en av sine foresatte med på besøket. Foresatte vil motta kompensasjon for deler av reiseutgiftene, men må selv bestille overnatting og dekke utgifter til kost og losji.
ToppVolley vil som vanlig dekke 50% av reiseutgiftene og fritt opphold for de av ungdommene som reiser uten foresatte. Kandidater fra Rogaland mottar ingen reisekompensasjon, men vil få fritt opphold.

Innreisedag vil være fredag 25. januar, mens det sportslige programmet starter lørdag 26. januar. Programmet avsluttes søndag 27. januar kl. 13:00.

Påmelding innen fredag 18.01.2019 gjøres via vår nettside www.toppvolley.no  

Ved spørsmål kontakt Ingebjørg Steinnes. Epost – ingebjorg.steinnes@skole.rogfk.no og mobil 45 97 59 90.

Se ellers invitasjon her. Flyer her:

Med sportslig hilsen
Toppvolley Norge

Legg igjen en kommentar