Publiserte artikler

Åpen samling hos TVN

Skoleanlegget i Sand i Ryfylke. Foto: TVN

Vi har mottatt følgende fra Toppvolley Norge:

Helgen 27. – 28. Januar 2018 arrangerer ToppVolley Norge åpen samling for alderstrinnet 2002.

Vi inviterer med dette til åpen samling på ToppVolley Norge.

Vi ønsker med samlingen å få oversikt over spillere født i 2002, samt å presentere Toppvolley og arbeidet som gjøres her. Spillere som ikke er i denne aldersklassen, men som likevel vurderer sterkt skoletilbudet på ToppVolley neste skoleår, kan også melde sin interesse. Det vil være svært begrenset med plasser for disse spillerne.

Det er viktig for oss at foresatte involveres tidlig i ungdommens skolevalg. ToppVolley vil dekke alle reiseutgifter (rimeligste alternativ), og oppholdet på internatet i sin helhet for de av deltakere som har en av sine foresatte med på besøket. Foresatte vil motta kompensasjon for deler av reiseutgiftene, men må selv bestille overnatting og dekke utgifter til kost og losji.

ToppVolley vil som vanlig dekke 50% av reiseutgiftene og fritt opphold for de av ungdommene som reiser uten foresatte. Kandidater fra Rogaland mottar ingen reisekompensasjon, men vil få fritt opphold.

Innreisedag vil være fredag 26. Januar, mens det sportslige programmet starter lørdag 27. Januar. Programmet avsluttes søndag 28. Januar kl 13:00.
Fullstendig invitasjon finner dere på – www.toppvolley.no.

Med sportslig hilsen
Toppvolley Norge

Legg igjen en kommentar