Publiserte artikler

Ekstraordinært forbundsting

Styret i Norges Volleyballforbund innkaller til ekstraordinært forbundsting i Oslo tirsdag 27. september. Bakgrunnen for tinget er underskuddet sandvolleyballturneringene i Stavanger har påført NVBF. I 2013 etablerte NVBF det 100 % heleide selskapet World Tour Stavanger AS for å oppfylle ønsket til forbundstinget i 2012 om «å arbeide for at Norge igjen blir vertskap for World Tour». Siden den gang har selskapet arrangert tre turneringer. De to første ga store underskudd, mens arrangementet av Continental Cup i år ga overskudd.

Det er gjelden etter disse turneringene NVBF nå ønsker å få betjent ved å ta opp et lån hos Norges Idrettsforbund. I henhold til NIFs lov må det da et ekstraordinært ting til.

Du kan lese innkallelsen til tinget med link til saksdokumentene hos NVBF her.

Legg igjen en kommentar