Publiserte artikler

Klubbsamling i Eliteserieforeningen

Edgar Broks er formann i Eliteserieforeningen

I dag og i morgen har Eliteserieforningen (ESF) klubbsamling i Oslo. Etter vedtak på årsmøtet i mai, kan nå alle klubber i eliteserien og 1. divisjon være medlemmer i ESF, så møtet i Oslo vil være godt besøkt. På møtet blir det tatt opp flere ting som berører klubbene. NVBF vil orientere blant annet om regelendringer, og ESF vil ta opp til diskusjon hva som kan gjøres for å lage arrangementene rundt kampene mest mulig attraktive.

Det elektroniske kampskjemaet, e-scoresheet, vil bli innført, og hele lørdagen blir satt av til opplæring i dette.

Videre blir det diskusjon rundt hvordan en på best mulig måte skal få streamet kampene, og eventuelt få en databank med kamper.

Andre saker, som sløyfing av linjedommere vil nok også bli tatt opp.

Legg igjen en kommentar