Publiserte artikler

Norsk i CEV

Håvard Visnes, nytt medlem i CEVs medisinske komite. Foto: BT

I forbindelse med sluttspillet i mennenes europamesterskap, ble det også avholdt kongress. Som tidligere meldt ble det der valgt ny president, Aleksandar Boričić fra Serbia overtok etter Andrė Meyer fra Luxembourg. Kongressen valgte også nye ledere av CEVs forskjellige komitėer, og nå er medlemmene av komitėene klare.

Utvelgelsen av komitėmedlemmene viser at Norge har fått med to to representanter, to som begge tilfeldigvis også representerer Nyborg. Geir Dahle er tidligere internasjonal dommer både innendørs og i sandvolleyball, og han er mye benyttet som offisiell dommerdelegat i internasjonale sandvolleyballturneringer både i CEVs og FIVBs regi. Han er nå utnevnt som medlem i dommerkomitėen, European Refereeing Commission (ERC), og vil være medlem der i fire år. President i ERC er Luciano Gaspari fra Italia.

Håvard Visnes, lege i Bergen og kjent som spesialist på jumpers knee, har naturlig nok fått plass i European Medical Commission, EMC. President her er Manfred Holzgraefe fra Tyskland.

Du kan lese mer her.

Legg igjen en kommentar