Publiserte artikler

De nye spillereglene tilgjengelige

I forbindelse med FIVBs kongress i Cagliari på Sardinia sist oktober, ble en del regelendringer vedtatt. Det var avstemming om endringene, og et knepent flertall på 111 av de 210 delegatene stemte for de nye reglene. Den endringen som trolig skapte mest debatt, var vedtaket om å gå tilbake til de gamle reglene når det gjelder nettberøring. Det skal heretter ikke være tillatt å berøre nettet for de spillerne som er involvert i å spille ballen. Så når de nye reglene trer i kraft, noe som gjelder alle turneringer som startes etter nyttår 2015, kan vi vente mange upopulære stopp i spillet. De endringene kongressen vedtok, kan du lese om her.

Du finner de fullstendige nye reglene ved å gå til FIVBs sider her.

Legg igjen en kommentar