Publiserte artikler

Volleyballmagasin legges ned

Det siste skandinaviske volleyballmagasinet som utgis på papir, det svenske Volleyboll, er besluttet å legges ned. Åke Sandberg var dyktig redaktør gjennom 35 år før han ga seg noe uvillig for noen år siden. Etter ham er det Rullgrus Media som har stått bak en fortsatt frisk og interessant «tidning». Grunnen til at magasinet nå legges ned, er den samme som i sin tid førte til at Volleyballnytt forsvant – manglende økonomiske ressurser, blant annet på grunn av nedgang i tilskuddet fra det svenske idrettsforbundet.

Du kan lese mer på det svenske forbundets sider her.

Kommentarer (1)