Publiserte artikler

Spørreskjema

I forbindelse med en masteroppgave i informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen, skal det utvikles en web-applikasjon som skal gjøre det enklere for trenere i organiserte idrettslag å holde oversikt over oppmøte på treningsaktiviteter, samt gjøre det enklere for spillere å gi konkret beskjed om fravær fra slike aktiviteter.

For å forsøke å kartlegge dagens vaner og oppfatninger på dette området blant spillere og trenere, er det ønskelig å få flest mulig spillere og trenere fra volleyball-Norge til å fylle ut et spørreskjema.

Det er to spørreskjema, ett for spillere og ett for trenere.

Skjema for spillere finner du her:

Skjema for trenere finner du her:

Legg igjen en kommentar