Publiserte artikler

Åpen samling på Toppvolley

ToppVolley Norge inviterer til åpen samling for spillere født 1996 og 1997 på Toppvolley helgen 7.-9. desember 2012. Spillere som ikke er i denne aldersklassen, men som likevel vurderer sterkt skoletilbudet på ToppVolley neste skoleår, kan også melde sin interesse. Det vil være begrenset med plasser for disse spillerne.

Det er viktig for oss at foresatte involveres tidlig i ungdommens skolevalg. Nytt for denne samlingen er at ToppVolley vil dekke alle reiseutgiftene og oppholdet for både kandidat og foresatte. Dette er først og fremst et tilbud hvor målgruppen er foresatte som ønsker å gjøre seg kjent med skole, internat og sportslig tilbud ved ToppVolley, samt ungdom som vurderer å søke ToppVolley skoleåret 2013-2014.

ToppVolley vil som vanlig dekke 50% av reiseutgiftene og fritt opphold for de av ungdommene som reiser uten foresatte. Kandidater fra Rogaland mottar ingen reisekompensasjon, men vil få fritt opphold.

Se ellers en utfyllende invitasjon her.

Legg igjen en kommentar