Publiserte artikler

DataProject

I tilknytning til VM har produsentene av blant annet Data Volly og Data Video, det italienske selskapet DataProject, holdt et seminar for trenere, statistikkførere og representanter for forbund og ligaer. Der ble det demonstrert de verktøyene som nå er utviklet av firmaet, og framtidige.

Alt kan bygges rundt Data Volley, statistikkdelen som ble laget for 25 år siden. Senere har fulgt Data Video Essential, Data Video, DV Scoreboard, e-scoresheet og Data Training. Data Video er det mest avanserte analyseverktøyet for volleyball, mens Data Video Essential er den mer grunnleggende delen. DV Scoreboard er en måte å vise kampinformasjon under kamp til tilskuerne på overhead. Her kan også reklame og videosnutter legges inn. e-scoresheet er nå tatt i bruk av CEV og er obligatorisk i europacupen. Ved hjelp av dette føres det internasjonale kampskjemaet uten papir.

Deling av videoer er noe av det framtidige. Her tenkes det store databanker der data også utveksles mellom forskjellige land.

Mange forbund bruker nå DataProjects program i flere sammenhenger. Interessant her er at det svenske forbundet har vedtatt å kjøpe inn Data Volley til alle eliteklubbene. I Norge vet vi at Toppvolley bruker Data Volley og Data Video, og vi mener å ha hørt at UiS gjør det samme.

Når kan vi håpe at NVBF gjør en slik satsing?

Kommentarer (4)