Publiserte artikler

Problemer i Nederland

Hvis vi tyder denne linken til det nederlandske forbundet NeVoBo riktig, har Nederland besluttet å ikke delta i World League neste år. Og etter som de heller ikke da kan delta i European League, betyr det at en eventuell deltakelse i OL 2012 er utelukket. Beslutningen har ikke uventet skapt reaksjoner i laget.

Kan noen som er flink i flamsk oversette?

Kommentarer (2)