Publiserte artikler

Sandvolleyball i Norge?

En del norske sandvolleyballspillere og -familier har begynt å få problemer med å planlegge sommeren med tanke på muligheten til både å feriere og spille sandvolleyball. I oktober meldte NVBF at styret har gitt Roar Sundbø i oppdrag å utarbeide et konsept for Norway Tour 2010. Mer informasjon om konseptet ville komme etter et styremøte 29. oktober.

I Styreprotokoll fra møte 5. november kan vi lese følgende:
1. Forbundsstyret vedtar konseptet for NT 2010 slik det fremgår i vedleggene.
2. Roar Sundbø engasjeres som prosjektleder (PL) for NT 2010. Det inngås avtale for 2010 og 2011. Engasjementet som PL skal være selvfinansierende og kan ikke forplikte NVBFs budsjett.
3. PL får fullmakt til å jobbe videre med konseptet og utarbeide en plan for gjennomføringen av NT 2010. Planen skal inneholde budsjett, organisering og gjennomføring. Planen skal legges frem for forbundsstyret på sitt møte i januar 2010.
4. NM for senior tas inn som en del av NT 2010. PL får fullmakt å finne arrangør til NM innen 31.12.09 og det inngås kontrakt mellom arrangør og NVBF.

Siden den gang har det ikke gått ut noe mer informasjon på NVBFs hjemmesider om Norway Tour 2010, bortsett fra at det har vært orientert om prosjektet på styremøte 7. februar.

Så da er spørsmålet: Når får sandvolleyballfolket informasjon om Norway Tour 2010? Til sammenligning fikk svenskene full orientering om den tilsvarende Swedish Beach Tour i begynnelsen av februar.

En liten kuriositet i dette: Nylig var det en sportssending på TV som tok for seg den i Norge relativt nye idretten fotvolleyball, eller footvolley, som det heter. Og i sendingen kunne footvolleyforbundet fortelle om sin Norway Tour der terminlisten er fastlagt. Det interessante her var at de også kunne fortelle at flere av turneringene skulle gå sammen med sandvolleyballturneringer…

En liten pekepinn på hvor Norway Tour 2010 i sandvolleyball skal foregå, kan vi derfor kanskje få ved å se footvolleys terminliste.

Kommentarer (1)